Різне


До уваги замовників з розподілу природного газу ПрАТ « Шепетівкагаз» на виконання вимог, передбачених абзацом третім пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27. 03. 2024 № 593 повідомляє, що споживачі, сумарна номінальна потужність газового обладнання яких забезпечує технічну спроможність споживання природного газу в обсязі 600 ГВт/год (56 391 тис. м3) на рік та вище, зобов’язані зареєструватися як учасники оптового енергетичного ринку відповідно до Порядку учасників оптового енергетичного ринку, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.10. 2023 №1812.


ТИПОВИЙ ДОГОВІР розподілу природного газу

Зміни до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2498..

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1418 від 11.08.2016
№ 1437 від 27.12.2017
№ 691 від 12.07.2018
№ 2080 від 07.10.2019
№ 1469 від 29.07.2020
№ 2033 від 06.11.2020
№ 1909 від 29.10.2021
№ 2188 від 17.11.2021
№ 416 від 03.05.2022}


КОДЕКС ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ МЕРЕЖ

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем


ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору розподілу природного газу (для побутового споживача)

Додаток 1

до Типового договору

розподілу природного газу
(пункт 1.3 розділу І)

Оператору ГРМ: Приватному акціонерному товариству по газопостачанню і газифікації «Шепетівкагаз»

Споживач: _______________________________________

(П.І.Б. та ідентифікаційний номер або серія та

номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера))

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до умов договору розподілу природного газу

(для побутового споживача)

Ознайомившись з умовами Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: : http://shepetivkagaz.ucoz.ua та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності «Шепетівський вісник» №11-12 від 11.02.2016 р., приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача за Договором:

1

ЕІС-код

2

Назва та опис об'єкта

3

Адреса об’єкта

4

Параметри лічильника газу

5

Група споживання

6

Перелік газових приладів

7

Опалювальна площа, м кв.

8

Кількість зареєстрованих осіб

9

Планові об’єми споживання газу у розрізі календарних місяців

Примітка.

У разі заміни лічильника чи газових приладів (пристроїв), зміни кількості зареєстрованих осіб та/або опалювальної площі такі заходи здійснюються в установленому порядку за погодженням з Оператором ГРМ. У разі якщо за релігійними переконаннями Споживач заперечує проти присвоєння йому персоніфікованого ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу, що підтверджується заявою про відмову, зазначений ЕІС-код присвоюється Оператором ГРМ точці комерційного обліку Споживача.

За наявності іншого співвласника об’єкта Споживача або за відсутності у Споживача документа, яким власник (співвласник) об’єкта уповноважує його на укладання Договору, заява-приєднання додатково має містити погоджувальний підпис такого власника (співвласника).

Додатки до Договору, які додаються до заяви-приєднання:

____________________________________________________________________________________

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________ _________________________ ______________________________

(дата) (особистий підпис) (П.І.Б. Споживача)


Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних відповідно до чинного законодавства, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.


ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ до умов договору розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим)


Додаток 2 до Типового договору

розподілу природного газу

(пункт 1.3. розділу I)

Оператору ГРМ: Приватному акціонерному товариству по газопостачанню і газифікації «Шепетівкагаз»

Споживач:_____________________________________

(найменування/П.І.Б. та код ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта (у разі відсутності ідентифікаційного номера))

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ №___________

до умов договору розподілу природного газу

(для споживача, що не є побутовим)

Ознайомившись з умовами Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Договір), на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http://shepetivkagaz.ucoz.ua та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності «Шепетівський вісник» №11-12 від 11.02.2016 р. приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.

Персоніфіковані дані Споживача за Договором:

1

Персональний ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу

2

Назва та опис об'єкта

3

Адреса об’єкта

4

Величина річної замовленої потужності об’єкта споживача на перший та другий календарний рік з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем

5

Параметри вузла обліку

6

Інша інформація, передбачена вимогами чинного законодавства

Додатки до Договору, які додаються до заяви-приєднання:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:

__________________

(дата)

________________

(особистий підпис)

___________________________________________________

(посада та П.І.Б. уповноваженої особи Споживача)

М.П. (за наявності)

Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його даних, які стали відомі Оператору ГРМ в результаті укладання та виконання Договору, та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.

Додаток 3

до Типового договору

розподілу природного газу

(пункт 1.3 розділу І)

Споживачу: ____________________________________

(П. І. Б./найменування)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Керуючись Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від 30 вересня 2015 року № 2494, та статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України, ПрАТ «Шепетівкагаз» (далі - Оператор ГРМ) пропонує Вам укласти з ним договір розподілу природного газу на умовах Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 (далі – Договір), що є однаковими для всіх споживачів України, шляхом підписання Вами заяви-приєднання до умов Договору, яка додається до цього листа.

Ознайомитись з умовами Договору можливо на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: http:www.shepetivkagaz.ucoz.ua та в друкованому виданні, що публікується в межах території ліцензованої діяльності «Шепетівський вісник» № 11-12 від 11.02.2016 року.

Договір укладається на безстроковий період з метою забезпечення фізичної доставки обсягів природного газу, що належать Споживачу (його постачальнику), до межі балансової належності об’єкта Споживача та можливості санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Підтвердженням (акцептуванням) Вашого приєднання до умов Договору є підписана та повернута на нашу адресу заява-приєднання, та/або сплачений Вами рахунок Оператора ГРМ за послуги розподілу природного газу, та/або фактичне споживання природного газу після вручення цього листа.

У разі незгоди приєднуватися до Договору Споживач не має права використовувати природний газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення розподілу природного газу на його об’єкт.

З моменту приєднання до умов Договору (акцептування договору) споживач та Оператор ГРМ набувають всіх прав та обов’язків за Договором та несуть відповідальність за їх невиконання (неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.

Реквізити Оператора ГРМ:

ПрАТ по газопостачанню та газифікації

«Шепетівкагаз»

Адреса: 30403, Хмельницька обл., м. Шепетівка, вул. Економічна, 29

код ЄДРПОУ 03361394

ІПН 033613922208

Свідоцтво 200006890

тел./ факс (03840) 4-07-16

Телефон Оператора ГРМ для консультацій: (03840) 4-07-16

Поділитися: